รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 ระหว่างวันที่ 11-15/06/58 และ รอบ 3 ระหว่างวันที่ 27/06/58-06/07/58 ระดับปริญญาโท รอบ 2 ระหว่างวันที่ 18/05/58-09/06/58  

เมนูหลัก

บริการนักศึกษา

ตารางบรรยาย

ลิงค์หน่วยงานใน มร.

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

- ภาพอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ป.1-3
- ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศระดับปริญญาโท
- ภาพรับสมัครนักศึกษาใหม่-2557
- ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์
- ภาพกิจกรรมซ้อมรับปริญญา-2557

-พิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- กิจกรรมวันสงกรานต์ 2556
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2556
- กิจกรรมวัน 12 สิงหามหาราชินี 2556
- กิจกรรมวัน 5 ธันวามหาราช 2556
- กิจกรรมวันลอยกระทง 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีนอกสถานที่
.....หลักฐานประกอบการรับสมัคร....


รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการฯ )
รอบ 2 วันที่ 11-15/06/58
รอบ 3 วันที่ 27/06/58 - 06/07/58


รับสมัครระหว่างวันที่ 28/04/58 - 06/07/58
.....คลิกที่นี่เพื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ต.....


- ประกาศเสนอราคาจ้างตัดสูทนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง
- ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 ที่นั่ง
- เลขหมายโทรศัพทของสาขาฯ ศรีสะเกษ (ในเวลาราชการกรุณาโทร 045-826067-8 (7114,7115) ต่อ 11- 18)

- กำหนดเปิดบรรยายปริญญาตรีและตารางบรรยาย
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านอินเตอร์เน็ต
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รหัส
- แจ้งวันเวลา/สถานที่ รับบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 58
- กำหนดบรรยายภาคฤดูร้อน/2557
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระกับปริญญาตรี
- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2558
- ประกาศเรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ"
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้ทุนแก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี....
- โครงการสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน...
- การบอกเลิกและบอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56 ให้ไปรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาที่ตรงกับศูนย์สอบ
ที่ท่านเลือก ตั้งแต่บัดนี้ (11/10/56) เป็นต้นไป

- ประกาศสอบแก้ไอวิชาประมวลความรู้ รหัส 56.....รายละเอียด.....
- ประกาศสอบแก้ไอวิชาประมวลความรู้ รหัส 56
- ประกาศผลสอบวิชาประมวลความรู้คณะรัฐศาสตร์ (POL7097) รหัส 56
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะบริหารธุรกิจภาค 2/2557 รหัส 57
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะรัฐศาสตร์ภาค 2/2557 รหัส 57
- กำหนดลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ 3 ภาค 1/58
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 56 ประจำภาคเรียน 2/2557
- กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท ภาค 1/58 สำหรับ นศ. รหัส 57
- กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
- ปฏิทินระดับปริญญาโทสำหรับนกศึกษาเก่าภาค 12558
- กำหนดสอบแก้ไอคณะศึกษาศาตร์ภาค 2/2557
- กำหนดสอบประมวลความรู้คณะศึกษาศาตร-2557
- กำหนดสอบแก้ไอวิชาประมวลความรู้คณะรัฐศาสตร์-2557
- กำหนดลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2558
- กำหนดลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ 3 ปีการศึกษา 2557
- แบบขอหนังสือรับรองปริญญาบัตรของนักศึกษาหลักสูตร MBA
- การขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ดาวน์โหลด COMP CODE 781
- ข้อปฏิบัติการลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

- ประกาศผลสอบวิชา POL6100-รหัส 57-sisake
- ประกาศผลสอบวิชา POL6094-รหัส 57-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6093-รหัส 57-sisaket

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ
363 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-826067-8 (ภายใน มร 7114-5)
โทรสาร 045-826064 ,045-826070 (ภายใน มร. 7112-7113)

Webmaster : sisaket@ru.ac.th