เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานในเวลาราชการ 045-826067-8 (ภายใน มร. 7114,7115 ต่อ 1-3,6,8) ติดต่องานระบบการเรียนการสอนเฉพาะเวลามีการบรรยาย 7110-1 แฟกส์ 7112-3

เมนูหลัก

บริการนักศึกษา

ตารางบรรยาย

ลิงค์หน่วยงานใน มร.

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

- ภาพอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ป.1-3
- ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศระดับปริญญาโท
- ภาพรับสมัครนักศึกษาใหม่-2557
- ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์
- ภาพกิจกรรมซ้อมรับปริญญา-2557

-พิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- กิจกรรมวันสงกรานต์ 2556
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2556
- กิจกรรมวัน 12 สิงหามหาราชินี 2556
- กิจกรรมวัน 5 ธันวามหาราช 2556
- กิจกรรมวันลอยกระทง 2556

ram-sisaket

- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU/Hr.(ฉบับแก้ไขรายละเอียดแล้ว) ....รายละเอียด....news
- ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU/Hr. ....รายละเอียด....ไห
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU/Hr. ....รายละเอียด....
- ประกาศเสนอราคาจ้างตัดสูทนักศึกษาระดับปริญญาโท 3 คณะ
- ประกาศเสนอราคาจ้างตัดสูทนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- เลขหมายโทรศัพทของสาขาฯ ศรีสะเกษ (ในเวลาราชการกรุณาโทร 045-826067-8 (7114,7115) ต่อ 11- 18)

- กำหนดเปิดบรรยายปริญญาตรีและตารางบรรยาย
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รหัส
- แจ้งวันเวลา/สถานที่ รับบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 58
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระกับปริญญาตรี
- ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2558
- ประกาศเรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ"
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้ทุนแก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี....
- โครงการสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน...
- การบอกเลิกและบอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
- การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56 ให้ไปรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาที่ตรงกับศูนย์สอบ
ที่ท่านเลือก ตั้งแต่บัดนี้ (11/10/56) เป็นต้นไป

- กำหนดสอบปากเปล่า วิชาประมวลความรู้ ภาค 2/2557 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 56 ...รายละเอียด.....news
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) วิชาประมวลความรู้ ภาค 2/2557 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 56 ...รายละเอียด.....news
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะศึกษาศาตร์ ภาค 2/2557 รหัส 57...รายละเอียด.....news
- กำหนดวันเวลาบรรยายวิชา RAM600 ภาค 1/2558 สำหรับนักศึกษา รหัส 58 ...รายละเอียด.....news
- กำหนดการและรายละเอียดการแจ้งจบคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 56...รายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ....ืำไ
- กำหนดลงทะเบียนเรียนหลักสตรสาธารณสุุุุขศาสตรมหาบัณิต ภาค 2/2558...รายละเอียด....
- ประกาศสอบแก้ไอวิชาประมวลความรู้ รหัส 56.....รายละเอียด.....
- ประกาศสอบแก้ไอวิชาประมวลความรู้ รหัส 56
- ประกาศผลสอบวิชาประมวลความรู้คณะรัฐศาสตร์ (POL7097) รหัส 56
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะบริหารธุรกิจภาค 2/2557 รหัส 57
- ประกาศสอบแก้ไอ (I) คณะรัฐศาสตร์ภาค 2/2557 รหัส 57
- กำหนดลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ 3 ภาค 1/58
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 56 ประจำภาคเรียน 2/2557
- กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท ภาค 1/58 สำหรับ นศ. รหัส 57
- กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
- ปฏิทินระดับปริญญาโทสำหรับนกศึกษาเก่าภาค 12558
- กำหนดสอบแก้ไอคณะศึกษาศาตร์ภาค 2/2557
- กำหนดสอบประมวลความรู้คณะศึกษาศาตร-2557
- กำหนดสอบแก้ไอวิชาประมวลความรู้คณะรัฐศาสตร์-2557
- กำหนดลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2558
- กำหนดลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต งวดที่ 3 ปีการศึกษา 2557
- แบบขอหนังสือรับรองปริญญาบัตรของนักศึกษาหลักสูตร MBA
- การขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ดาวน์โหลด COMP CODE 781
- ข้อปฏิบัติการลงชื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

- ประกาศผลสอบวิชา POL6100-รหัส 57-sisake
- ประกาศผลสอบวิชา POL6094-รหัส 57-sisaket
- ประกาศผลสอบวิชา POL6093-รหัส 57-sisaket

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ
363 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-826067-8 (ภายใน มร 7114-5)
โทรสาร 045-826064 ,045-826070 (ภายใน มร. 7112-7113)

Webmaster : sisaket@ru.ac.th