หลวงปู่สรวงท่านละสังขารเมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2542 (ขึ้น 10 ค่ำเดือน 10 ปีมะโรง )
สะรีระสังขารของท่านตั้งอยู่ที่ศาลา.ออยเตียนสรูล.วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์และข้อมูลรูปแบบ CD-Rom
หลวงพ่อพุฒ วายาโม 
 เจ้าอาวาสวัดบ้านไพรพัฒนา องค์ปัจจุบัน
อ.จำเริญ ดวงใจ (ตาเกรียง)  
และลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเล่าเรื่องหลวงปู่สรวง (หลวงปู่สรวง ออยเตียนสรูล 1 เล่ม) (หลวงปู่สรวง บายตึ๊กเจีย 7 เล่ม)
ข้อมูลปรับปรุง เดือน กันยายน 2549
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์วัดบ้านไพรพัฒนา

คำกล่าวถึงหลวงปู่จากผู้จัดทำ

หลวงปู่สรวง ออยเตียนสรูล

ออยเตียนสรูล เป็นภาษาเขมรแปลวว่า ให้ทานความสุข ซึ่งความหมายของคำนี้คือหลวงปู่สรวงท่านเป็นผู้ให้ ให้แก่ลูกหลาน ลูกศิษย์ ทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตท่าน ท่านให้ได้ทุกอย่าง ทรัพย์สินเงินทองที่มีผู้ถวายท่าน ท่านไม่เคยเก็บเป็นสมบัติส่วนตัว ท่านจะให้แก่คนที่ท่านเห็นว่าเขาควรจะได้ โดยที่ไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะเป็นใคร และที่สำคัญท่านให้ความสุขกับ ผู้มีความทุกข ์แล้วมาหาท่าน หรือแม้แต่ผู้ที่แค่นึกถึงชื่อท่านท่านก็เผื่อแผ่พลังเมตตานั้นมาช่วยให้เขาคนนั้นคลายทุกข์ได้
ถ้าไม่เนื่องด้วยความทุกข์นั้นเกิดจากกฎแห่งกรรมแล้วท่านก็จะช่วยเสมอ นี่แหละคือที่มาของฉายาท่าน

"ออยเตียนสรูล"
หากคำกล่าวนี้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ขององค์หลวงปู่หรือลูกศิษย์หลวงปู่ข้าพเจ้าผู้จัดทำก็ขอกราบขออภัยองค์หลวงปู่
ผู้เจริญแล้วและขออภัยแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วยครับ
ผู้จัดทำเว็บไซต์และข้อมูลรูปแบบ CD-Rom นายบุญจันทร์ มั่นหมาย
(buraput_1@hotmail.com)
 
ประวัติหลวงปู่สรวง การสร้างมณฑป