ประวัติหลวงปู่สรวง ออยเตียนสรูล

วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษเริ่มประวัติหลวงปู่

พบหลวงปู่

ลูกศิษย์อุปัฏฐาก

หลวงปู่อาพาธ

ละสังขาร

สังขารหลวงปู่ในโลงแก้ว

หลวงปู่สรวง บายตึ๊กเจีย